På gång

Pedagogkväll
Vad gör vi i skolbiblioteket och vad kan du förvänta dig av skolbiblioteket?
Tisdagen 11 februari kl 17.30 – 19.00

Att skolan ska ha ett skolbibliotek med pedagogisk verksamhet är ett lagkrav.
Vad innebär det? Vad kan du som lärare & rektor förvänta dig av skolbiblioteket?
Hur kan du arbeta tillsammans med skolbiblioteket? Hur kan du som ansvarig för skolbiblioteket komma vidare? Vad kan du som lärare kräva att skolbiblioteket ska kunna hjälpa till med? Vad ska ett skolbibliotek innehålla? Hur ska just din skolas bibliotek se ut?

En presentation vad ett skolbibliotek är och hur man kan nå dit med Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog. Samtal och möjligheter till frågor.

Kostnad: 250 kr inkl fika
Anmäl till trillevipp@telia.com senast 31 januari . Uppge namn och fakturaadress.

Arrangör: Trillevipp Litteraturpedagog och Tudda Galumpan Bok & Papper.

Pedagogkväll
Läs och berätta i förskolan!
Att arbeta tematiskt  i förskolan utifrån en berättelse

Onsdagen den 18 september kl 18.30 – 20.00

Hur kan vi använda en bok, en saga, en berättelse i ett lekfullt lärande i förskolan?
Med exempel från ett ettårigt projekt kring samma saga tittar vi på hur vi kan skapa samtal och reflektion kring det sagan berättar och skapa en meningsfull helhet i barnens vardag.

Vi tittar också på bilderboken Den mycket hungriga larven och funderar på hur vi kan arbeta kring färg, form, mat, natur mm. Med många exempel på hur andra har gjort.

En kväll om läslust och nyfikenhet med Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog. Samtal och möjligheter till frågor.

Kostnad: 250 kr inkl fika
Anmäl till trillevipp@telia.com senast tisdag 10 september . Uppge namn och fakturaadress.

Arrangör: Trillevipp Litteraturpedagog och Tudda Galumpan Bok & Papper.