Skolbibliotek

Alla barn har rätt till ett bra skolbibliotek!

Enligt skollagen ska det finnas skolbibliotek på alla skolor, oavsett skolform och storlek.
Lagen är utformad så att skolbiblioteket kan anpassas efter elevernas behov.
Därför kan skolbiblioteket utformas på många olika vis.
Vi hjälper gärna till med uppstart och uformning!

Nästa pedagogkväll på Tudda Galumpan Bok & Papper:
Tisdagen den 2 april kl 18.30
Vad gör vi i skolbiblioteket och vad kan du förvänta dig av skolbiblioteket?

Att skolan ska ha ett skolbibliotek med pedagogisk verksamhet är ett lagkrav.
Vad innebär det? Vad kan du som lärare & rektor förvänta dig av skolbiblioteket?
Hur kan du arbeta tillsammans med skolbiblioteket? Hur kan du som ansvarig för skolbiblioteket komma vidare? Vad kan du som lärare kräva att skolbiblioteket ska kunna hjälpa till med? Vad ska ett skolbibliotek innehålla? Hur ska just din skolas bibliotek se ut?

En presentation vad ett skolbibliotek är och hur man kan nå dit med Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog. Samtal och möjligheter till frågor.

Kostnad: 250 kr inkl fika
Anmäl till trillevipp@telia.com senast 22 mars. Uppge namn och fakturaadress. Arrangör: Trillevipp Litteraturpedagog och Tudda Galumpan Bok & Papper.

nbv_logo_CMYK _PNG

 

Tankar kring skolbibliotek från olika håll!

pincode_533324849561555562