Skolbibliotek

Alla barn har rätt till ett bra skolbibliotek!

Enligt skollagen ska det finnas skolbibliotek på alla skolor, oavsett skolform och storlek.
Lagen är utformad så att skolbiblioteket kan anpassas efter elevernas behov.
Därför kan skolbiblioteket utformas på många olika vis.
Vi hjälper gärna till med uppstart och uformning!

Tankar kring skolbibliotek från olika håll!

https://www.pinterest.se/trillevipp/skolbibliotek/

Annonser