Gärna bokprat, men först ett rejält skolbibliotek!

Bibliotek

Biblioteket är skolans hjärta.
Eller vi är många som önskar att det skulle få vara det i alla fall.

Sedan 2011 står det i skollagen att det ska finnas skolbibliotek på alla skolor. Biblioteket ska vara en pedagogisk resurs i skolan. Trots det är det fortfarande väldigt många skolor som saknar bibliotek eller har ett bokrum utan personal.

Vad är det som behövs då?

Ett bibliotek dit man kan gå i strumplästen!
Biblioteket ska vara nära och det ska vara en fysisk lokal som är öppen och tillgänglig för eleverna.

Böcker och media som passar eleverna!
Innehållet i biblioteket ska vara anpassat till de elever som går på skolan. Därför kan också biblioteket se väldigt olika ut på olika skolor.

Biblioteket ska ordna skolans material!
Det behövs något slags system för böckerna. Dels i hyllorna, men även digitalt. Hur står böckerna uppställda och hur hittar eleverna de böcker de vill ha?

Biblioteket ska vara en pedagogisk resurs!
Det behövs en person som dels handhar biblioteket praktiskt, men framför allt är en länk mellan böcker och lärare och elever. En person som förmedlar böcker och sprider läslust!

Ett välutrustat och välfungerande skolbibliotek ökar måluppfyllelsen hos eleverna, enligt forskning. Ett läsande barn blir en vuxen som kan delta i det demokratiska samhället.

När barnen börjar skolan borde klassrummen vara fulla av böcker med spännande bilder och bra text och dagarna fyllda av högläsning av spännande berättelser!

Då kan vi hjälpa barnen att bli läsare!

Lästips!

Trillevipp Litteraturpedagog

Skolverket