Vi kan tillhandahålla nedanstående tjänster. Tid, plats och kostnad efter överenskommelse. Skicka ett mail så hör vi av oss! Eller slå en signal!

Skolbibliotekets pedagogiska funktion
Föreläsning för skolpersonal

Skolbibliotekets utveckling
Handledning för skolledning och personal

Skolbibliotek
Praktiskt hjälp med uppbyggnad, inköp och hantering.

Bokprat för elever
Presentation av böcker, som lässtimulering. Åk F – 9

Bokprat för skolpersonal
Presentation av nya böcker eller efter tema, som fortbildning.

Bokprat för föräldrar
Presentation av böcker  och information kring läsning på föräldramöte. Förskola – Åk 6.

Boksamtal
Samtal kring böcker med skolelever utifrån litteraturpedagogiska metoder. Åk F – 6

Läsprojekt
Arbete kring läsning efter gemensam planering med arbetslaget. Åk F -6.

Lektörstjänster
Genomläsning och råd om fortsatt bearbetning av text. I första hand bilderböcker och barnböcker.