Alla barn har rätt till ett bra skolbibliotek!

Enligt skollagen ska det finnas skolbibliotek på alla skolor, oavsett skolform och storlek.
Lagen är utformad så att skolbiblioteket ska anpassas efter elevernas behov.
Därför kan skolbiblioteket utformas på många olika vis, beroende på vilka resurser som finns på skolan och hur stor skolan är.

Vi hjälper gärna till med idéer, utformning, uppstart och drift.

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med: Tjänster

Inspiration om skolbibliotek från olika håll!